prof.Chavdarov June - 10 - 2010

Нелечими припадъци ?

Около 30% от болните   с епилепсия  продължават да получават припадъци въпреки провежданото лечение,   т.е.  те са  „ нелечими” , защото  не се повлияват от лечението  с противоепилептични лекарства  .

Причините за това могат да бъдат различни, но една от тях е неправилно поставена диагноза „епилепсия”. Проучвания, проведени в големи  епилептични центрове в САЩ и Европа  на такива  болни с  „нелечими ”  припадъци са показали, че при  10 до 40% от тях , всъщност  не се касае за епилептични , а за друг вид припадъци.

Припадъкът представлява временна загуба на контрол,  обикновено съчетана с неволеви движения и/или безсъзнание. При епилептичия припадък това се дължи на  променена мозъчна активност : внезапни  , мощни   електрически разряди в мозъка.   При неепилептичните припадъци  такива  електрически разряди  няма.  Те могат да се предизвикат от друга  органична причина (както е при  синкоп, мигрена, вертиго или др.  )  или да се дължат на неосъзната   умствена дейност , т.е. психогенно обусловени. Обикновено 1 от 5 болни с  „нелечими” припадъци   се оказва, че  имат точно този вид пристъпи.   Повечето от тях  в продължение на много години се лекуват без ефект с  различни противоепилептични лекарства.

Диагниостиката на  психогенните   псевдоепилепични припадъци е много трудна. Причината за това е, че по външни  клинични прояви те  наподобяват различните видове епилептични припадъци, като най-често  приличат на генерализираните тонично-клонични.  Тъй като  диагнозта „ епилепсия” до голяма  степен  се основава  на  описание  на припадъка от свидетели, някои дребни, но много важни детайли могат да бъдат пропуснати  или недооценени. От друга страна почти всеки признак на епилептичния припадък може да бъде наподобен от психогенния.  Най-съществена   и сигурна разлка  на този припадък от истинския епилептичен е, че не се предизвикава и  не се съпровожда  от електричеки разряди  в мозъка.

Електрическата активност на мозъка се изследва  чрез  електроенцефалография – ЕЕГ. 

Обикновеното ЕЕГ  подпомага и е основен метод при диагностиката  и лечението  на епилепсиите,  обаче не е достатъчна   за диагностицирането на психогенния  припадък  и за изключване епилептичен. Единственият сигурен метод, който дава почти 100% сигурна диагноза е видео – ЕЕГ.

 При е видео – ЕЕГ едновременно се регистрира мозъчната електрическа активност  като ЕЕГ  и поведението на болния като видеофилм.  Напоследък това изследване се  извършва и в  амбулаторни условия  и продължава до 2 ч, за разлика от видео-ЕЕГ мониторирането, което се прави в продължение на много часове или дори дни и се извършва в болнична обстановка.

 Този вид амбулаторно видео-ЕЕГ изследване  е особено подходящо  за диагностициране на   психогенните неепилетични припадъци, тъй като  могат да се използват различни методи и техники за провокация.1 добавен коментар.

    prof.Chavdarov
    March 24th, 2011 at 5:45 pm

    В нашия диагностично-лечебен център се извършват тези изследвания след предварително записване и се предприема лечение след диагностичното определяне на вида на припадъците.

Добави коментар

Трябва да влезнеш, за да може да оставиш своя коментар.Сацер накратко

Неврологичен център САЦЕР - диагностика и лечение на заболявания на централната нервна система.


Видео