За нас

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Епилепсия, съдови заболявания, мозъчни травми, дегенеративни заболявания, интоксикации, възрастови промени, мигрена и различни форми на  главболие, смущения в развитието, нарушения на съня и бодърстването.

Заболявания в детската възраст – невротичност, натрапливости, тикове, фобии, нощно напикаване, неконтролирана дефекация, забавено развитие на говор, четене, писане.

Неврофизиологични изследвания – електроенцефалография, мозъчна картография, видео ЕЕГ.

Обективно тестиране на деца с умствено изоставане, дефицит на вниманието с хиперактивност, аутистично разстройство, паметови нарушения.

В неврологичен център  САЦЕР се провежда индивидуално и групово обучение на лекари по епилептология и неврофизиология.Сацер накратко

Неврологичен център САЦЕР - диагностика и лечение на заболявания на централната нервна система.


Видео